Enligt mig är avsikten oerhört viktig! Våra avsikter sätter ramarna för och bestämmer vad som gäller i vår verklighet. När du är tydlig i dina avsikter blir du också medveten om din egen skaparkraft och om vilket enormt starkt medvetande du har! Om du avser att...

Jo, genom att sortera energier i förväg! Jag brukar se mänskligheten som ett stort ihoptrasslat garnnystan. Vi är alla ihopblandade till en eller annan grad med vänner och bekanta, grannar, kollegor, gamla studiekamrater och framförallt med partners, familj och släktingar. Hur kan vi då trassla ut...