ABC för Ljusbärare är ett program där du lär dig grunderna för energiarbete, inre läkning och expansion!

  Är du på en personlig/andlig utvecklingsresa?
  Vill du komma vidare i din inre läkning och medvetandeexpansion?
  Behöver du redskap och verktyg som fungerar i din vardag?
  Vill du lära dig hantera ditt energifält?
  Vill du manifestera din dröm och bli den ljusbärare du kom hit för att vara?

Då är detta program för dig!

Vad behöver du behärska för att förankra din själ i ditt mänskliga liv?

En av grundpelarna är att kunna rena ditt hem och lära dig hantera ditt eget energifält. Via kontakten med dina andliga guider expanderar du ditt medvetande, aktiverar slumrande förmågor och upptäcker mer av din inre potential. När du läker ditt inre barn läker du också hjärtat och återuppväcker kreativitet, livsglädje och hopp i livet. Uppstigningen innebär även många förändringar i din fysiska kropp. Detta är några av ämnena jag tar upp i programmet ABC för Ljusbärare!

 

Programmet är för dig som inte vill vara i behov av hjälp utifrån för att komma vidare i din utveckling. För dig som vill lära dig hantera dina egna energier, ha metoder och meditationer att ta till när du känner dig dränerad, obalanserad eller stressad, när du triggar igång gamla trauman eller går in i rädsla. För dig som vill jobba vidare på egen hand för att hitta dina inre svar.

Kanske har du mediterat, gått kurser och utbildningar i decennier men känner att du står och stampar. Det du gjort har tagit dig långt men nu räcker det inte till och du behöver nya verktyg eller infallsvinklar för att komma vidare. Du längtar efter transformation men känner att du fastnat. Kanske är du själv massör, terapeut, psykolog, lärare, sjuksköterska eller HR-chef och arbetar dagligen med människor och behöver kunna hantera andra i kris eller i en förändringsprocess. Kanske är du förälder eller har barnbarn som du vill vara ett stöd för och lära dem hantera sina energier och upplevelser i vardagen. Det är för dig jag skapat detta program.

Vi går alla igenom ett medvetandeskifte och vi behöver nya sätt att ta oss an vår egen inre process och vår relation till omvärlden och våra medmänniskor!

 

Utifrån mer än 20 års erfarenhet av uppstigningsarbete, i min egen process och med klienter, har jag en gedigen grund och kunskap som kan hjälpa dig i din process. Ofta kämpar vi människor med liknande problem och frågeställningar och det är utifrån kunskap om detta jag satt ihop information, verktyg och redskap i programmet.

 

Du kommer aldrig att hitta en komplett modell eller fullständig manual för allt du behöver i din personliga/andliga utveckling. Men, detta program är en bra start och tar du till dig det jag delar med mig av i lektionerna är du väl rustad att djupdyka vidare i det som lockar just dig. När du har ett antal fungerande grundstenar har du också en stabil bas att bygga vidare på.

 

Programmet består av 10 video-lektioner på totalt 10 timmar. Du får också en tillhörande manual med tips, uppgifter och frågor till varje lektion, som avstamp för ditt eget inre arbete. Dessutom får du fyra guidade meditationer i audioversion och en artikel som extra stöd. Allt som allt är detta ett program du kommer att ha användning av i många år framöver!

Jag delar med mig av grundstenarna jag byggt min egen personliga/andliga utveckling på.

Female,Hands,With,Shining,Energy,On,Color,Background

Hur är lektionerna upplagda?

I varje lektion håller jag ett föredrag på dagens ämne. Jag berättar om hur och vad det leder till att arbeta med just den delen av den inre familjen eller det Högre Jaget, metoden för energiarbete mm. Sedan följer en djup guidad meditation där du får uppleva ett skifte inom dig själv och lära dig att arbeta utifrån detta perspektiv.

I meditationerna förankras djup healing, aktiveringar och nedladdningar. När du gör dem flera gånger tar du healingen och expansionen vidare till nästa nivå efterhand som du kan ta emot mer och mer.

I varje lektion ger jag ett kanaliserat budskap från Moder Jord, våra förfäder, från Venusianer, Sirianer mfl. Det är intressant information och viktiga insikter till oss människor och även mycket kärlek i dessa budskap!

Du får också uppgifter att göra innan nästa lektion men bli inte orolig för detta! Det kommer framförallt att handla om att ta reningen, läkningen och expansionen vidare på egen hand, för att landa i och lära dig använda dig av de olika perspektiv och sätt att arbeta som jag delar med mig av.

Varför ska man meditera?

En del av att meditera är att lära sig hantera och ta kontroll över sitt energifält och därmed hur man mår. Din energi styr inte bara din fysiska hälsa utan även ditt känslomässiga och mentala välmående.

 

När ditt energifält är rent och balanserat får du tillgång till ditt inre sanna jag, till livskraft, kreativitet och glädje. Det är genom att frigöra detta som du skapar flöde och synkronicitet i livet.

 

Att läka och öppna hjärtat är en förutsättning för allt inre arbete och själva grunden i personlig och andlig utveckling. Genom meditation får du hjälp med detta och öppnar även för din inre värld och all den kärlek, healing och magi det ger.

Som extra stöd under programmet får du fyra guidade meditationer i audioversion som du kan ladda ner i datorn eller mobilen. Dessa kan du använda för att släppa stress och slappna av i kroppen, för att öppna kontakten med dina andliga guider, för att läka och öppna ditt hjärta eller för att rena dina chakror i ett magiskt vattenfall i din inre värld.

 

Du får även artikeln ”Vilka är de Andliga Guiderna?” där du får information som hjälper dig att nå kontakt med dina egna guider.

 

Genom att meditera hittar du ditt sanna jag, så att du kan uttrycka din själs sanning genom ditt mänskliga liv!

Du får fyra guidade meditationer med lugn musik att använda i vardagen!

Vad ingår i ABC för Ljusbärare?

Kontakt med Moder Jord

Lektion 1: Du får en uppdaterad jordning och öppnar din kontakt med Moder Jord. Hon ger budskap och underbar healing och hjälper dig att samstämma din tidslinje med hennes.

Energirensning av ditt hem

Lektion 2: Jag guidar dig i en energirensning av ditt hem och dina ägodelar. Du kan även ta in denna rening för ditt kontor, din klinik eller din sommarstuga, liksom av ett tillfälligt hotellrum.

Pendling som redskap

Lektion 3: Du får lära dig grunderna för pendling. Behärskar du pendling har du ett fantastiskt verktyg för att få svar inifrån, vare sig det gäller din diet, din energi eller val och beslut du står inför.

Rening av ditt energifält

Lektion 4: Jag guidar dig i en energirensning och hjälper dig släppa det som inte är ditt, det du inte längre behöver och även att hämta hem din egen energi samt släppa vidfästningar till andra.

Läkning av inre barnen

Lektion 5: I en djup meditation hämtar du hem och läker aspekter från din barndom. Detta ger dig mer tillgång till livsglädje, kreativitet, nyfikenhet, inre drivkraft och inte minst hopp i livet.

Andliga guiderna

Lektion 6: Du återkopplar till var och en av dina andliga guider, tar in information och nedladdningar och öppnar din kommunikation mellan dig som människa och ditt Högre Jag.

Healing för kroppen

Lektion 7: Jag pratar om vad uppstigningsprocessen innebär för den fysiska kroppen och hur vi kan stötta den. I meditationen skapar du en kärleksfull relation till din kropp och får djup healing.

Maskulint - Feminint

Lektion 8: Balansen mellan vår inre feminina och maskulina sida är en av grunderna för inre harmoni. Lär känna dessa delar av dig själv och skapa en kärleksfull inre relation som sen kan speglas i ditt liv.

Manifestering 1

Lektion 9: Jag delar med mig av grunderna i hur manifestering fungerar. Förfäderna ger budskap och hjälper dig ta hem din magi och de förmågor du behöver för att förverkliga det liv du drömmer om.

Manifestering 2

Lektion 10: Vi jobbar vidare med manifestering. Du kontaktar ditt framtida jag för att säkerställa att du förankrar den tidslinje som leder till din bästa möjliga framtid, utifrån dina avsikter.

Pdf

Som avstamp för ditt eget arbete får du en manual med tips, uppgifter och frågor till varje lektion. Dessa inspirerar dig att komma igång och visar hur otroligt mycket information vi kan få fram när vi ställer tydliga frågor.

Guidade meditationer

Som extra hjälp får du mina guidade meditationer; Öppna ditt hjärta, Möt dina andliga guider, Landa i din kropp och Renande vattenfall. Du får även artikeln Vilka är de andliga guiderna?

Klientberättelser

ABC för Ljusbärare passar INTE dig som…

Inte vill ta emot tips, verktyg och redskap från andra.

 

  Vill att andra ska fixa dig istället för att själv lära dig det du behöver.

 

Vill uppfinna hjulet igen på egen hand istället för att testa det som fungerar för andra.

 

Inte tror att du har något att bidra med här på Jorden.

 

ABC för Ljusbärare är för dig som vill…

  Ta ett stort steg framåt i din personliga/andliga utveckling.

 

  Lära dig övningar och metoder som fungerar i vardagen.

 

  Få tillgång till redskap och verktyg för att komma vidare i din inre läkning och expansion.

 

  Aktivera nivå på nivå av din slumrande potential.

 

Bli den ljusbärare du kom hit för att vara!

 

Ett djupgående program för andlig utveckling!

Du får alla lektioner och meditationer via e-mail direkt efter betalning.

Kostnad för hela programmet : 2 490 kr

Jag har läst frågor och svar nedan och godkänner villkoren för programmet.

Frågor och svar

Behöver jag ha några förkunskaper?

Nej, men du behöver vara intresserad av din egen utveckling och ha en vilja att lära känna dig själv på ett djupare plan.

Behöver jag investera i något inför programmet?

Om du inte redan har en pendel behöver du skaffa en inför Lektion 3.

Får jag använda lektionerna i min egen verksamhet eller visa mina vänner?

Nej, detta program är endast för dig som betalat det och du har inte tillåtelse att använda video-lektionerna i din egen verksamhet eller visa dem för vänner och familj. Däremot kommer du att ha massor av tips och tankar, övningar och redskap som du kan använda dig av i din vardag och göra med andra på ditt eget sätt.

Får man individuell handledning under programmets gång?

Eftersom detta är ett självstudie-program ger jag ingen individuell handledning under programmets gång. Om du kör fast eller känner att du behöver hjälp är du välkommen att boka en privat konsultation med mig.