fbpx

ABC för Ljusbärare är ett grupp-program där du lär dig grunderna för energiarbete, inre läkning och expansion!

  Är du på en personlig/andlig utvecklingsresa?
  Vill du komma vidare i din inre läkning och medvetandeexpansion?
  Behöver du redskap och verktyg som fungerar i din vardag?
  Vill du lära dig hantera ditt energifält?
  Vill du manifestera din dröm och bli den ljusbärare du kom hit för att vara?

Då är detta program för dig!

Vad behöver du behärska för att förankra din själ i ditt mänskliga liv?

En av grundpelarna är att kunna rena ditt hem och lära dig hantera ditt eget energifält. Via kontakten med dina andliga guider expanderar du ditt medvetande, aktiverar slumrande förmågor och upptäcker mer av din inre potential. När du läker ditt inre barn läker du också hjärtat och återuppväcker kreativitet, livsglädje och hopp i livet. Uppstigningen innebär även många förändringar i din fysiska kropp. Detta är några av ämnena jag tar upp i programmet ABC för Ljusbärare!

 

Programmet är för dig som inte vill vara i ständigt behov av hjälp utifrån för att komma vidare i din utveckling. För dig som vill lära dig hantera dina egna energier, ha metoder och meditationer att ta till när du känner dig dränerad, obalanserad eller stressad, när du triggar igång gamla trauman eller går in i rädsla. För dig som vill jobba vidare på egen hand för att hitta dina inre svar.

 

Kanske har du mediterat, gått kurser och utbildningar i decennier men känner att du står och stampar. Det du gjort har tagit dig långt men nu räcker det inte till och du behöver nya verktyg eller infallsvinklar för att komma vidare. Du längtar efter transformation men känner att du fastnat. Kanske är du själv massör, terapeut, psykolog, lärare, sjuksköterska eller HR-chef och arbetar dagligen med människor och behöver kunna hantera andra i kris eller i en förändringsprocess. Kanske är du förälder eller har barnbarn som du vill vara ett stöd för och lära dem hantera sina energier och upplevelser i vardagen. Det är för dig jag skapat detta program.

Vi går alla igenom ett medvetandeskifte och vi behöver nya sätt att ta oss an vår egen inre process och vår relation till omvärlden och våra medmänniskor!

 

Utifrån mer än 20 års erfarenhet av uppstigningsarbete, i min inre process och med klienter, har jag en gedigen grund och kunskap som kan hjälpa dig i din process. Ofta kämpar vi människor med liknande problem och frågeställningar och det är även anledningen att jag gör detta program i gruppformat. Förutom information, verktyg och redskap, får du under Zoom-mötena även möjlighet att växa och få insikter genom de andra deltagarnas frågor och de samtal som följer.

 

Du kommer aldrig att hitta en komplett modell eller fullständig manual för allt du behöver i din personliga/andliga utveckling. Men, detta program är en bra start och tar du till dig det jag delar med mig av i lektionerna är du väl rustad att djupdyka vidare i det som lockar just dig. När du har ett antal grundstenar blir det så mycket enklare att bygga vidare.

 

Programmet består av 10 video-lektioner på totalt 10 timmar, som du får varannan lördag med startdatum 10:e september. Vi träffas även via Zoom vid fyra tillfällen för frågor och övningar, totalt 5 timmar och du får en inspelning efter varje gång. Du får även tillgång till en sluten Facebook-grupp där jag svarar på frågor samt fyra inspelade meditationer att göra på egen hand.

Jag delar med mig av grundstenarna jag byggt min egen personliga/andliga utveckling på.

Female,Hands,With,Shining,Energy,On,Color,Background

Hur är lektionerna och mötena upplagda?

I varje lektion håller jag ett föredrag på dagens ämne, där jag delar med mig av vikten av och vad det leder till att arbeta med just den delen av den inre familjen eller Högre Jaget, metoden för energiarbete mm. Sedan följer en djup guidad meditation, där du får uppleva ett skifte inom dig själv och lära dig att arbeta med just det perspektivet.

I dessa meditationer förankras djup healing, aktiveringar och nedladdningar till alla som deltar. Du kan göra meditationerna om och om igen och behåller inspelningarna även efter programmets slut.

I varje lektion ger jag ett kanaliserat budskap. Du får också uppgifter att göra till gången efter men bli inte orolig för detta! Det kommer framförallt att handla om att ta reningen, läkningen och expansionen vidare på egen hand, för att landa i och lära dig använda dig av de olika perspektiv och sätt att arbeta som jag delar med mig av.

I Zoom-mötena öppnar jag för frågor på de lektioner du fått och leder övningar med gruppen. En fin stund där vi delar tankar, upplevelser och frågeställningar!

Stöd under programmet via FB-grupp och inspelade meditationer

När programmet börjar blir du inbjuden till en sluten Facebook-grupp tillsammans med de andra deltagarna. Jag kommer att delta i gruppen och svara på frågor dagligen under vardagar. Du kan ställa frågor om det jag tar upp efterhand i programmet. Det är stora ämnen som kan ge upphov till många funderingar och frågor när du arbetar på egen hand med lektionerna.

 

Eftersom det är ett grupp-program ger jag ingen individuell handledning och allt som skrivs ska lämpa sig att läsas av hela gruppen. Med det sagt, när man i ett sådant här sammanhang delar med sig av vardagsproblem och glädjeämnen som dyker upp i livet, finns det oftast en hög igenkänningsfaktor och det kan vara väldigt givande att läsa andras frågor och funderingar och samtalet som följer.

Vi människor är sociala varelser och det är väldigt viktigt att vi hittar likasinnade som vi kan dela upplevelser och erfarenheter med. Därför är också Facebook-gruppen en möjlighet för dig att komma i kontakt med andra på en personlig/andlig utvecklingsresa. Ni kan lära känna varandra och samtala om vardagen utifrån ett andligt perspektiv. Kanske hittar du även nya vänner eller samarbetspartners. Gruppen kommer du fortsätta att ha tillgång till även efter programmets slut. 

 

Som extra stöd får du mina fyra inspelade guidade meditationer som du kan ladda ner i datorn eller mobilen. Dessa kan du använda för att släppa stress och slappna av i kroppen, för att öppna kontakten med dina andliga guider, för att läka och öppna ditt hjärta eller för att rena dina chakror i ett magiskt vattenfall i din inre värld.

Inspireras och få insikter genom att spegla dig i de andra deltagarna!

Vad ingår i ABC för Ljusbärare?

Kontakt med Moder Jord

Lektion 1: Du får en uppdaterad jordning och öppnar din kontakt med Moder Jord. Hon ger budskap och healing till gruppen och hjälper dig att samstämma din tidslinje med hennes.

Energirensning av ditt hem

Lektion 2: Jag guidar dig i en energirensning av ditt hem och dina ägodelar. Du kan även ta in denna rening för ditt kontor, din klinik eller din sommarstuga, liksom av ett tillfälligt hotellrum.

Pendling som redskap

Lektion 3: Du får lära dig grunderna för pendling. Behärskar du pendling har du ett fantastiskt verktyg för att få svar inifrån, vare sig det gäller din diet, din energi eller val och beslut du står inför.

Rening av ditt energifält

Lektion 4: Jag guidar dig i en energirensning och hjälper dig släppa det som inte är ditt, det du inte längre behöver och även att hämta hem din egen energi samt släppa vidfästningar till andra.

Läkning av inre barnen

Lektion 5: I en djup meditation hämtar du hem och läker aspekter från din barndom. Detta ger dig mer tillgång till livsglädje, kreativitet, nyfikenhet, inre drivkraft och inte minst hopp i livet.

Andliga guiderna

Lektion 6: Du återkopplar till var och en av dina andliga guider, tar in information och nedladdningar och öppnar din kommunikation mellan dig som människa och ditt Högre Jag.

Healing för kroppen

Lektion 7: Jag pratar om vad uppstigningsprocessen innebär för den fysiska kroppen och hur vi kan stötta den. I meditationen skapar du en kärleksfull relation till din kropp och får djup healing.

Maskulint - Feminint

Lektion 8: Balansen mellan vår inre feminina och maskulina sida är en av grunderna för inre harmoni. Lär känna dessa delar av dig själv och skapa en kärleksfull inre relation som sen kan speglas i ditt liv.

Manifestering 1

Lektion 9: Jag delar med mig av grunderna i hur manifestering fungerar. Förfäderna ger budskap och hjälper dig ta hem din magi och de förmågor du behöver för att förverkliga det liv du drömmer om.

Manifestering 2

Lektion 10: Vi jobbar vidare med manifestering. Du kontaktar ditt framtida jag för att säkerställa att du förankrar den tidslinje som leder till din bästa möjliga framtid, utifrån dina avsikter.

Facebook-grupp

I Facebook-gruppen kan du ställa frågor till mig relaterat till det vi tar upp efterhand. Du kan också lära känna de andra i programmet och diskutera livet på den andliga vägen med likasinnade.

Guidade meditationer

Som extra hjälp får du mina guidade meditationer; Öppna ditt hjärta, Möt dina andliga guider, Landa i din kropp och Renande vattenfall. Du får även artikeln Vilka är de andliga guiderna?

Klientberättelser

ABC för Ljusbärare passar INTE dig som…

Inte vill ta emot tips, verktyg och redskap från andra.

 

  Vill att andra ska fixa dig istället för att själv lära dig det du behöver.

 

Vill uppfinna hjulet igen på egen hand istället för att testa det som fungerar för andra.

 

Inte tror att du har något att bidra med här på Jorden.

 

ABC för Ljusbärare är för dig som vill…

  Ta ett stort steg framåt i din personliga/andliga utveckling.

 

  Lära dig övningar och metoder som fungerar i vardagen.

 

  Få tillgång till redskap och verktyg för att komma vidare i din inre läkning och expansion.

 

Delta i ett grupp-program med likasinnade.

 

  Aktivera nivå på nivå av din slumrande potential.

 

Bli den ljusbärare du kom hit för att vara!

 

Ett djupgående program för andlig utveckling!

Programmet startar igen till våren

Kostnad för hela programmet vid en betalning: 4 970 kr
Avbetalningsplan: 2 740 kr vid bokning och 2 740 kr innan lektion 6

Vill din partner eller ditt barn delta tillsammans med dig? Då får de 50% rabatt!

 

Frågor och svar

Behöver jag ha några förkunskaper?

Nej, men du behöver ha ett genuint intresse av din egen utveckling och en vilja att lära känna dig själv på ett djupare plan.

Behöver jag investera i något inför programmet?

Om du inte redan har en pendel behöver du skaffa en inför Lektion 3.

Hur hålls lektionerna och mötena?

Du får ett e-mail med länk till video-lektionerna, en i taget, varannan lördag. Mötena hålls via Zoom och alla deltagare ombeds att använda video för att synas i bild.

Kan jag lyssna i efterhand om jag missar ett tillfälle?

Ja, det går bra. Alla lektionerna är redan inspelade och Zoom-mötena spelas in och du får behålla alla inspelningar efteråt.

Vad händer om jag får teknikstrul?

Jag ger ingen form av teknisk support utan var och en ansvarar själv för att ha fungerande Zoom-program, kamera och ljud i mobil eller dator under mötena.

Går det att hoppa på programmet efter start?

Finns det plats ser du det genom att det fortfarande går att köpa programmet via hemsidan.

Får jag använda lektionerna i mitt eget arbete med andra eller visa mina vänner?

Absolut inte! Detta program är endast för dig som deltar och du har inte tillåtelse att på något sätt använda lektionerna i din egen verksamhet eller visa dem för vänner och familj. I Zoom-mötena är alla deltagare med via videolänk och allt som tas upp stannar i gruppen. Mycket viktigt att respektera!

Däremot får din partner eller ett barn som bor hemma 50% rabatt om de vill delta!

Får man individuell handledning under programmets gång?

Eftersom detta är ett grupp-program ger jag ingen individuell handledning över telefon eller e-mail under programmets gång. I Facebook-gruppen kan du ställa frågor om det jag tar upp efterhand i programmet, men jag svarar på en mer generell nivå som lämpar sig för att läsas av hela gruppen.

Kan jag dela upp betalningen?

Ja, du kan välja att dela upp kostnaden på två avbetalningar på vardera 2 740 kr. Den första betalar du när du bokar programmet och resterande innan lektion 6.

Finns det ångerrätt?

När du försäkrat dig om en plats i programmet genom att betala sker ingen återbetalning.