Låt ditt sanna jag lysa!

  Vill du aktivera din unika sanning, din gnista djupt inne i hjärtat?
  Vill du förstärka din inre röst och intuition?
  Vill du få kontakt med din själsfamilj?
  Är du redo att släppa det som håller dig tillbaka?

Då är en True Essence Activation för dig!

True Essence Activation

Vad aktiveras under en True Essence Activation?

Detta är en djupgående healing-session där du aktiverar ditt innersta sanna jag, den gnista du alltid burit i djupet av ditt hjärta. När detta inre ljus fyller dig släpper du energi du bär för andra, gammalt bagage du hållit fast vid och blockeringar av olika slag. Jag guidar dig i processen och du gör dig fri från så mycket som du är redo för, ju mer du släpper desto större förändring kommer du att uppleva. Denna storstädning ger en otrolig frihetskänsla!

På vilka nivåer sker det healing?

Under sessionen förankrar jag dina andliga guider och din själsfamilj. Att få information om sitt själsliga ursprung och återknyta till dessa aspekter av en själv är ofta en magisk upplevelse! Genom detta skapas även en djupare förening mellan dig själv som människa och själ.

Du får också hjälp att jorda dig, vilket gör att kroppen kan slappna av och släppa mycket spänningar. Din själ kan då i högre grad landa i din kropp och mer aktivt ta del i ditt liv.

Hur förstärks din inre röst och intuition?

Vi har oftast en blandning av våra egna och andra människors energier i vårt energifält. Man kan likna det vid att ha flera TV-kanaler på samtidigt och försöka urskilja sin egen ”kanal” i ljud- och bildmassan. Under sessionen släpper du det som inte är ditt och förankrar ett uppgraderat energifält, skräddarsytt av ditt Högre Jag. Denna storstädning och omstart ger dig en ny plattform av renhet, klarhet och äkthet. Du får också tillgång till mer energi och ett större medvetande än tidigare!

Ge dig själv en djupt transformerande session!

Klientberättelser

True Essence Activation är för dig som vill:

  Släppa det som håller dig tillbaka och uppleva frihetskänslan det ger

 

  Öppna ditt hjärta för mer kärlek och healing än du trodde möjligt

 

  Förstärka din inre röst och intuition

 

  Expandera ditt medvetande

 

  Bidra till en bättre värld genom att sprida DITT inre ljus

 

Om konsultationen

True Essence Activation är kärnan av 20 års fokuserat arbete syntetiserat till en djupt transformerande session. Kort uttryckt är det en rejäl storstädning och nystart, utifrån DITT sanna jag.

Sessionen är 60 minuter lång och görs via telefon. Som stöd i din process får du en inspelning av samtalet.

Kostnad: 2 800 kr

Kontakta mig