fbpx

Som jag ser det är healing att öppna för ett flöde av livsenergi med en avsikt om läkning. Det vi då gör är att vi öppnar oss för vårt naturliga tillstånd, för vårt ursprungliga fullkomliga jag. Vi öppnar för att balansera, synkronisera och samstämma oss...

Känner du dig ofta ensam på Jorden? Som att du råkade hamna här och inte förstår varför? Som att du är annorlunda, tänker annorlunda, ser på saker och ting på ett annat sätt än din omgivning och samhället i stort? Den känslan och upplevelsen visar ofta...