Genom att meditera hittar du ditt sanna jag, så att du kan leva din själs sanning genom ditt mänskliga liv! När du mediterar stillar du ditt sinne och det brukar ofta vara definitionen av meditation. Men du kan också ta det ett steg längre och aktivt...