De flesta är medvetna om skillnaden mellan självförtroende och självkänsla, men hur kommer självvärde in i bilden? Vi människor är väldigt socialt anpassningsbara. Det innebär också att vi hela tiden relaterar vårt värde i gruppen i relation till andra och inte minst hur vi tolkar att...