Vad behöver du för att ta nästa steg i ditt liv?

  Vill du ta dig igenom det som håller dig tillbaka?
  Är det dags att återta makten över ditt liv?
  Är du redo för förändring?

Då är andlig vägledning för dig!

Andlig Vägledning

Hur kan andlig vägledning hjälpa dig?

Vi håller alla ett minne av vårt sanna jag inom oss. Oftast har vi dolt detta djupt i hjärtat när vi anpassat oss till andra människor och omständigheter i vårt liv, ibland faktiskt redan i tidigare liv. Genom att bli medveten om dessa händelser och mönster kan vi läka och hitta vägen tillbaka till oss själva. Första steget är alltid medvetenheten om vad som blockerar oss, hur vi kompromissar, förnekar oss själva, håller oss tillbaka, sitter fast i rädsla o.s.v. Först då får vi tillgång till det vi behöver för att förändra vårt liv.

Vad kommer upp i en konsultation?

Vi utgår ifrån dina frågor eller aktuella problem och vi jobbar med det som för tillfället är uppe i ditt liv. Jag förmedlar kommunikation från dina andliga guider, som också ger dig healing. Ofta är det mycket känslor som kommer upp till ytan, framförallt för att vi jobbar med att läka och öppna hjärtat. De flesta människor är mer sammanblandade med andra än vad vi är medvetna om och genom att reda ut och sortera energier blir du sann mot dig själv och stärker din inre röst. Detta är ofta en viktig del av varje session.

 

 

Var kan roten till problemen ligga?

Under konsultationen läser jag av ditt energifält och din själshistoria för att se var det finns blockeringar och begränsningar. Ibland har dessa sin grund i detta liv och då jobbar vi med de händelserna, så att du kan läka dig själv på djupet. Ibland dyker historier från tidigare liv upp, vilket gör att du kan förstå underliggande mönster som påverkar dig i nutid. När du blir medveten om roten till problemet kan du också se hur du kan förändra din nuvarande situation.

Vad får du med dig som hjälp i vardagen?

Efter 20 års erfarenhet av personlig/andlig utveckling och energiarbete har jag samlat på mig en fungerande verktygslåda. Jag delar med mig av tekniker och redskap jag själv har nytta av i vardagen, allt från att sortera och balansera energier, lösa karma och få kontakt med dina andliga guider till manifesteringsövningar. Allt för att du ska kunna leva ett meningsfullt och tillfredsställande liv!

 

 

 

 

 

Ge dig själv möjligheten till djup transformation!

Ämnen som ofta kommer ofta upp i en konsultation:

  Kärleksrelationer

 

  Familjesituation

 

  Barndom

 

  Arbetssituation

 

 Intuition och inre kontakt

 

Klientberättelser

Andlig vägledning är för dig som vill:

  Bli medveten om vad som begränsar dig och lösa upp det

 

  Läka och öppna ditt hjärta

 

  Förstärka din inre röst och intuition

 

  Förstå hur du kan förändra ditt liv

 

  Ta ansvar för ditt eget välmående och ta tillbaka makten över ditt liv

 

Om konsultationen

Sessionen är 60 minuter lång och görs via telefon. Som stöd i din process får du en inspelning av samtalet.

 Du ger mig dina födelseuppgifter i förväg, för att jag ska koppla upp mig till dina andliga guider och dina själsarkiv.

Kostnad: 1 500 kr

 

Kontakta mig