Vem bestämmer ditt värde?

De flesta är medvetna om skillnaden mellan självförtroende och självkänsla, men hur kommer självvärde in i bilden?

Vi människor är väldigt socialt anpassningsbara. Det innebär också att vi hela tiden relaterar vårt värde i gruppen i relation till andra och inte minst hur vi tolkar att andra uppfattar oss. Den tolkningen vi gör om hur andra bedömer vårt värde internaliseras och påverkar direkt ens självvärde.

Tänk t.ex. på ett barn som blir mobbat i skolan och hur djupt det ofta sätter sig i barnets självkänsla och självvärde. Hur barnet börjar tro på det de andra barnen upprepar gång på gång och gör det till en inre sanning. Ett barn som får villkorslös kärlek av familjen eller någon annan i den situationen klarar sig bättre och kanske senare vänder mobbningen till att bli en inre drivkraft i livet. Ett mobbat barn som inte får uppleva villkorslös kärlek kan skapa enormt djupa trauman som påverkar en in i vuxenlivet.

Detta är ju förstås en extrem men tyvärr inte ovanlig situation jag beskriver. Dömande projektioner från andra är något vi alla möter av och till i vår vardag, i olika grad. Det kan vara i uppväxtfamiljen, i skolan, i kärleksrelationer, på jobbet, etc.

Tittar du på det hela utifrån ett större perspektiv kan det även komma från samhället i stort. Vad lär man sig i skolan eller via media om hur man ska vara som människa och medborgare? Vad ska man tro på och vad är opassande? Vad är politiskt korrekt och vad är inte? Var är det okej att vara individuell och när ska man anpassa sig och kompromissa med sin inre sanning? Inte minst kan du se hur Jantelagen formar personligheten hos oss i Skandinavien, rent generellt sett.

En annan fråga att ställa sig är givetvis var man själv projicerar dömande på andra och fundera på varför och hur man kan släppa det mönstret. I längden handlar allt detta om att tillåta oss alla att vara vårt sanna jag och att uttrycka detta, utan att döma oss själva och utan att döma andra. Vägen dit är en stor del av personlig/andlig utveckling och av att medvetandegöra och läka trauman och mönster som blockerar eller förvränger villkorslös kärlek. Ofta handlar det om djupt liggande sår i hjärtat, från barndom, från kärleksrelationer eller jobbsituationer och många gånger går det även tillbaka till tidigare liv.

Fråga dig själv vem du låter sätta värdet på dig. Vare sig det är ett högt värde för att du känner dig accepterad, duktig, uppskattad etc. eller ett lågt värde för att du känner dig kritiserad, avvisad eller liknande.

Kanske är det dags att ta tillbaka makten till dig själv, kontakta din inre gnista i hjärtat, läka gamla sår, hämta hem aspekter av dig själv som känner sig trasiga, låta ditt inre ljus och klarhet, din själ, ta plats i ditt hjärta och i ditt liv?

Vill du ha hjälp på vägen är du varmt välkommen att kontakta mig för privata sessioner eller workshops.

Det finns ingen anledning att INTE läka ditt hjärta och ditt självvärde! Du existerar, du upplever, du är ett levande medvetande. Alltså är du en del av Källan, har alltid varit och kommer alltid att vara!

Med kärlek
Ingrid

Ingrid Kronholm
ingrid@healyoursoul.se