Workshop: Healing för Ljusbärare

med aktiveringar från våra Kosmiska Bröder och Systrar

Behöver du healing, kärlek och gemenskap för att läka ditt hjärta och din själ?
Längtar du efter kontakt med dina utomjordiska bröder och systrar?
 Vill du komma vidare i din uppstigning?

Denna workshop är för dig!

Lund 12-13 November

Workshop: Healing för Ljusbärare

Denna workshop riktar sig till dig som känner igen dig i rollen som ljusbärare. Till dig som vågat lyssna inåt även när hela samhället talar om för dig att du ska lyssna på det utanför dig själv. Till dig som känner kontakten  med något större, något djupare och verkligare än det vi kan se och ta på med våra fem sinnen. Till dig som VET att du är en själ i en mänsklig kropp.

 

Kanske är du trött, sliten och uppgiven efter en lång resa in i glömska och mörker. Denna resa har varat i ett antal liv, sedan du började din inkarnationscykel här på Jorden. Du har ofta gått mot strömmen, hållit fast vid din inre röst och guidning, även när det lett till avvisande från andra, ensamhet och utanförskap. Du har hållit fast vid din själs sanning även när det lett till din död. Du har mycket att läka och stora delar av dig själv att återhämta och integrera. Du har förmågor, visdom och kunskap att aktivera och du längtar efter att uttrycka detta i ditt mänskliga liv.

Vi går nu ur fasen där mänskligheten sovit i djup slummer, bortkopplad från sitt förflutna och från sin möjliga framtid. Vi återkopplar, inte bara till vår unika individuella själ, utan även till våra mänskliga bröder och systrar bortom Jorden. Vi börjar minnas att vi inte är ensamma i universum, att vår historia sträcker sig långt bortom Jorden och att det finns andra sätt att leva som människa, i det individuella livet och som kollektiv, än vad vi nu upplever. Vi VET att vi kan skapa en verklighet som bygger på enighet, kärlek och sanning. Vi vet för att vi bär denna upplevelse inom oss.

 

I denna workshop får du uppleva djupa läkande meditationer, ögonöppnande samtal, kraftfulla aktiveringar och nedladdningar och kärleksfull gemenskap med likasinnade. Flera olika utomjordiska mänskliga grupper kommer att förmedla budskap och frekvenser som hjälper dig i din egen uppstigningsprocess. Du kommer att aktivera slumrande förmågor, information och DNA och ta tillbaka nycklar du behöver på din fortsatta väg.

Du kommer att ta ett stort steg framåt i din egen uppstigning för att bli den Ljusbärare du kom hit för att vara!

Är du en ljusbärare?

Du är på en personlig/andlig utvecklingsresa.

 

Du kommer ihåg mer och mer av ditt själsliga sanna jag.

 

Du är andligt intresserad och vill expandera ditt medvetande vidare.

 

Du väljer att titta inåt och möta det du finner med öppet sinne.

 

Du ser din roll i mänsklighetens uppstigning eller jobbar på att hitta den.

Du aktiverar ditt inre ljus, din visdom och dina själsliga förmågor och låter det guida dig.

 

Du har en stark känsla av att du är här på Jorden av en särskild anledning.

 

Du vill bidra till en bättre värld genom att dela med dig till andra människor utifrån ditt unika perspektiv.

 

Du vet att vi alla har en roll att spela i mänsklighetens framtid och du ser värdet i både din och andras.

Du är en ljusbärare för att du VÄLJER att vara en ljusbärare!

Från våra Kosmiska Bröder och Systrar

Ni kanske inte känner oss men vi känner er! Många av er träffar oss under drömtiden när ni sover och vi gör mycket viktigt arbete ihop då. Allt behöver förändras, allt behöver transformeras till ett högre medvetandetillstånd för att det mänskliga livet på Jorden återigen ska baseras på kärlek och enighet. Vi är färdiga med att studera mörker och glömska och nu är det dags att vakna upp till den mänskliga formens sanna potential. Ja, det handlar inte bara om själens visdom och ljus utan den mänskliga formen i sig har en enorm inneboende kapacitet att leva och skapa i glädje, kärlek och samförstånd.

 

Vi är många representanter från civilisationer långt bort från Jorden som nu förbereder oss för en återförening med er Jordbor. Det är också en stor del av fokuset när vi umgås med och arbetar tillsammans med er under drömtiden. 

Ni behöver vänja er vid vår närvaro för att sen kunna hjälpa andra att ta emot oss. Vi har även djup karma – ansvar – för att reda upp en del av det mörker ni fortfarande upplever. En stor del av det hör hemma i några av våra civilisationer och vi tar nu fullt ansvar för detta, men samtidigt behöver ni välja att släppa det som inte är ert. Alla de mönster ni fortfarande håller fast vid, som gör att ni absorberar det som inte är ert, måste släppas om ni inte ska dra in något nytt när vi tar ansvar för vårt nu. Det är ett stort inre skifte för er som mänsklighet.

 

Vi har mycket att dela med oss av framöver och en dag, inte så långt fram, kommer vi att öppet umgås med er även i ert vakna liv.

Tills dess, all kärlek från oss

2020-09-16-12.58.20-squared

Resan från 3D via 4D till 5D

År 2000 gick jag med i the Spiritual School of Ascension, en andlig grupp med säte på Hawaii. Det kändes som att komma hem. Jag väckte upp delar av mig själv jag hade glömt bort, jag öppnade min inre kontakt och aktiverade slumrande förmågor och jag delade resan med andra på samma väg.

En natt strax efter att jag hittat gruppen vaknade jag, kände en stark inre push att gå upp och sätta mig med papper och penna. Jag kanaliserade en ”saga” (skrev ner efterhand som jag hörde orden inom mig) som fick namnet Skogen.

På min blogg har jag skrivit en text där jag tagit avstamp i denna saga för att beskriva vår väg från 3D till 5D och hur det kan upplevas.

Klientberättelser

Denna workshop är inte för dig som:

Helt identifierar dig utifrån din mänskliga historia i detta liv.

 

Inte tror att du bortom din mänskliga skepnad är en odödlig själ med enorm visdom.

 

Inte är intresserad av att expandera ditt medvetande.

 

Tror att vi är ensamma i universum och att det inte är möjligt med kontakt med andra medvetanden ”där ute”.

 

Gärna följer omvärldens värderingar och regler för att känna dig trygg även om du då ger bort din makt.

 

Denna workshop är för dig som:

Vågar lita på ditt hjärta och din inre röst även när omvärlden säger något annat.

 

Känner dig trött och sliten efter att ha gått emot strömmen och känt dig annorlunda, kanske hela livet.

 

Längtar efter kontakt med dina kosmiska bröder och systrar.

 

Vet att du har mycket mer inom dig som du vill medvetandegöra och aktivera.

 

Vill bli den ljusbärare du kom hit för att vara.

 

Det är dags att läka oss från det förflutna och resa oss upp i vår fulla potential!

Klicka på respektive ort för mer information och kostnad.

HHLund-exterior

Lund 12-13 November