fbpx

Vad är uppvaknande?

Många pratar om uppvaknande och om hur de eller andra har vaknat upp eller inte. Men vad menas med uppvaknande? Är det alltid samma sak, i alla situationer och för alla? Om du ser dig själv på vägen av uppvaknande, vad betyder det för dig?

Bilden jag ser när jag funderar på detta är ett band med vackra strålande pärlor, där du vidrör en pärla efter den andra och får mer och mer klarhet och ljus ju fler du vidrör, ju fler du väcker upp. Jag känner det i hjärtat, i kroppen och i hela mitt energifält. Som en närvaro, som kärlek och frid som fyller mig.

Detta perspektiv på uppvaknande är aktiveringen och uppväckandet av vår inre sanna essens. Av varande, av enhet, av upplevelsen av att vara utanför tid och rum.

För många år sen under en resa till Klippiga Bergen tillbringade jag tid vid en fantastisk smaragdgrön bergssjö. När jag mediterade där uppe fick jag en djup vision av ett frö i mitt hjärta som aktiverades och öppnade sig. Återuppvaknandets frö, fick jag höra.

Detta är något vi alla bär inom oss, som en inneboende del av vår kärna, helt enkelt för att vi finns. All separation, smärta, lidande, längtan och ångest vi upplevt i detta liv, i denna kropp så väl som det vi bär med oss i våra förfäders och vår själs förflutna, kan smälta och upplösas till rena energipartiklar när detta minne aktiveras. Det är en fantastisk upplevelse av frihet, expansion, kärlek och frid! För mig är det tillståndet som jag gång på gång återkommer till när jag då och då förlorat min balans eller inre kontakt i vardagslivet.

Min väg av uppvaknande är en väg där jag eftersträvar fler och fler och även längre stunder av detta tillstånd. Där jag lär mig metoder och tekniker för att ta mig tillbaka till detta tillstånd och jobba igenom lagren av det som tar mig bort ifrån det.

Nyligen svarade jag på frågor till ett radioprogram. En av frågorna lyder: Vad känner du är ditt sanna livssyfte? Mitt svar på detta går hand i hand med vad jag skrivit ovan: Att återuppväcka och aktivera min Sanna Essens i fysisk form, att förkroppsliga Gudsnärvaro som människa.

Jag föreslår att du går in i dig själv och vidrör detta frö av uppvaknande i ditt hjärta och låter det expandera vidare och vidare! Och om du vill ha hjälp i processen, boka gärna en True Essence Activation.

Med kärlek
Ingrid

Ingrid Kronholm
ingrid@healyoursoul.se
No Comments

Post A Comment